Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Leaderproject: grensboeren bewaken waterkwaliteit Merkske

Stroomgebied Merkske

De rivier ‘het Merkske’ vormt een natuurlijke grens tussen Nederland en België. De vallei van het Merkske omvat 1.900 ha en is een uniek landschap met een bijzonder rijke fauna en flora. Bijkomend heeft deze waterloop een behoorlijke waterkwaliteit. Mits gerichte inspanningen is de goede ecologische toestand, zoals voorzien in de Europese kaderrichtlijn water, op korte termijn haalbaar.


Samen voor een schoner Merkske

Om die doelstellingen te kunnen nastreven, startte het bekkensecretariaat Maasbekken, samen met het Nederlandse Waterschap Brabantse Delta en andere Vlaamse en Nederlandse partners een Integraal Waterproject op. Dat resulteerde in een uitgebreide actielijst voor het afstroomgebied met o.a. rioleringsprojecten, structuurherstel van de beek, het tegengaan van waterschaarste en ook het terugdringen van afvalwater uit de landbouwsector.


Binnen dit project ontstond op Vlaams niveau een werkgroep pro-actieve aanpak restlozingen landbouw. Omdat het agrarisch hoofdgebruik domineert in Baarle-Hertog, Merksplas en Hoogstraten ontwikkelde de werkgroep overzichtelijke schema's met tips en gedetailleerde checklists per bedrijfstype. De lijsten bieden je een houvast om kritisch naar je bedrijf te kijken op het vlak van afvalwater. Zo willen we onze landbouwers de nodige ondersteuning bieden om het risico op (accidentele) watervervuiling in het omliggende gebied sterk te verkleinen en zich in regel te stellen met de wetgeving en tegelijk de bedrijfsvoering te verbeteren.


Leaderproject

Om de landbouwers extra te stimuleren, diende Merksplas op initiatief van gewezen schepen Karel Lenaerts samen met co-promoteren Hoogstraten en Baarle-Hertog en partner Vlaamse Milieumaatschappij een Leaderproject in. Ondertussen stelden we een professioneel studiebureau aan met expertise op het vlak van bedrijfsafvalwater.


Broos Water maakt met alle individuele landbouwers een rondgang op en rond de individuele landbouwbedrijven in het stroomgebied van het Merkske voor een volledige doorlichting van de (afval)waterstromen en vrijblijvend bedrijfsadvies op maat.


Naast het bedrijfsadvies op maat worden er infomomenten georganiseerd voor de landbouwers. Zo kunnen we ze praktijkvoorbeelden tonen. Daarna kunnen de landbouwers zelf kiezen welke maatregelen ze treffen om zo tot minder ‘erfsappen’ te komen.


Meer info

Raf Verheyen
schepen van landbouw
raf.verheyen@merksplas.be


Karen Sterkens
milieudienst
milieu@merksplas.be


Meer info over de checklist en schematische gidsen per bedrijfstype

Check de website van Integraal Waterbeleid.