Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 -12:00
 Maandagavond:  18:00-20:00
 Woensdagmiddag:  13:00-16:00

Kadastrale informatie

Je kunt bij de dienst Ruimtelijke Ordening de kadasterplannen van Merksplas raadplegen.

De gemeente mag echter geen uittreksels bezorgen van de kadastrale plannen of de kadastrale leggers, noch de eigenaar van een perceel bekend maken. Deze inlichtingen kan je wel bekomen bij:

Ministerie van Financiën
Kadaster
Italiëlei 4 bus 10, 2000 Antwerpen
 tel. 02 575 52 80
fax  02 579 71 03
e-mail