Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 -12:00
 Maandagavond:  18:00-20:00
 Woensdagmiddag:  13:00-16:00

Plannenregister

Het Plannenregister is een gemeentelijk gegevensbestand, waarin voor het grondgebied van de gemeente ten minste volgende gegevens zijn opgenomen:


  1. De grafische plannen en de daarbij horende stedenbouwkundige voorschriften van de ruimtelijke uitvoeringsplannen en de plannen van aanleg, evenals van de niet-vervallen ontwerpen van dergelijke plannen;
  2. De aanduiding van de delen van de vigerende plannen waarop een voorkooprecht geldt;
  3. De aanduiding van de percelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van een planologische bestemmingswijziging die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een bestemmingswijzigingscompensatie;
  4. De rooilijnplannen;
  5. De onteigeningsplannen.


Elke gemeente is verplicht om een plannenregister op te maken, te actualiseren, ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren.


Het plannenregister is toegankelijk  voor publiek in het gemeentehuis.