Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Meer info

Inschrijving vanuit het buitenland

Mogen wij vragen om voor alle nieuw op te starten dossiers en inschrijvingen in de mate van het mogelijke voorafgaand contact te nemen met team burgerzaken op maandag, dinsdag of woensdag. We werken immers voor dergelijke dossiers op afspraak. Je mag inbellen of langskomen om deze afspraak in te plannen.

   

De wetgeving over de toegang, het verblijf en de vestiging van niet-Belgen uit het buitenland is heel erg uitgebreid. Welke procedures er gelden en welke documenten je moet voorleggen is afhankelijk van de reden waarom je naar België komt.

De niet-Belgen worden ingeschreven na aangifte en een onderzoek naar de werkelijkheid van de hoofdverblijfplaats, als ze de nodige documenten kunnen voorleggen. Betrokkene krijgt dan een bewijs van inschrijving.

Voor alle inlichtingen over het verblijf van niet-Belgen en welke documenten je moet voorleggen, kan je terecht op de dienst vreemdelingenzaken.

  

Wat moet je meebrengen?

Afhankelijk van jouw situatie, moet je volgende documenten voorleggen:

 • paspoort of identiteitskaart.
 • ongehuwd: uittreksel uit de geboorteakte.
 • gehuwd: uittreksel uit de huwelijksakte met vermelding van de afstamming (indien de afstamming niet vermeld is, ook een geboorteakte).
 • echtgescheiden: uittreksel uit (alle) echtscheidingsaktes van de burgerlijke stand.
 • bewijs van burgerlijke staat; dit vermeldt of je ongehuwd, gehuwd, echtgescheiden, … bent.
 • verhuiskaart (of bewijs dat je in het buitenland bent uitgeschreven).
 • bewijs van inkomsten:
  • arbeiders/bedienden: arbeidsovereenkomst met de vermelding van je inkomsten en de duur van de tewerkstelling.
  • zelfstandigen:
   • attest inschrijving in de Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer.
   • aansluiting bij een sociale verzekeringskas.
   • een ziektekostenverzekering die de risico's in België dekt.
  • gepensioneerden:
   • een attest van de dienst die je pensioen uitbetaalt.
   • een ziektekostenverzekering die de risico's in België dekt.
  • niet-werkenden:
   • bewijs van bestaansmiddelen.
   • een ziektekostenverzekering die de risico's in België dekt.

Je kan je best informeren door persoonlijk langs te komen (openingsuren hiernaast).

pasfoto’s: 
 • kinderen jonger dan 12 jaar: 2 foto’s
 • personen tussen 12 en 18 jaar: 3 of 4 foto’s
 • personen boven de 18 jaar: 4 of 5 foto’s

Meer info

www.dofi.fgov.be