Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Adres- en persoonsgegevens opzoeken

De wet op de privacy en de bevolkingswetgeving verbiedt ons om gegevens van onze inwoners door te geven, dus ook geen adressen.

Deze gegevens worden enkel verstrekt aan personen, overheden of instellingen die krachtens de wet gemachtigd zijn om dergelijke inlichtingen te bekomen.

 

Wil je een aanvraag doen, dan doe je dit schriftelijk per brief, fax of e-mail. Zorg ervoor dat je aanvraag ondertekend is (ook via e-mail) en dat de reden waarvoor je dit document nodig hebt, is vermeld. Vermeld tevens de wetteksten die je toelaten om over dit document te mogen beschikken.