Naar inhoud

Praktisch

Technische dienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 36
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 - 12:00
 Maandagavond:  18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag:  13:00 - 16:00

Ruimen van beken, grachten en waterlopen

Straatgrachten en onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in categorieën, afhankelijk van hun ligging en de grootte van het bekken.

Het onderhoud en ruimen (kuisen) van beken, straatgrachten en onbevaarbare waterlopen buiten categorie, gebeurt door de technische dienst.

Deze van straatgrachten en onbevaarbare waterlopen van 3° categorie, laat de gemeente door een externe firma uitvoeren. Dit gebeurt telkens in het najaar.

Onderhoud van onbevaarbare waterlopen van 1° en 2° categorie, gebeurt enerzijds door de Provincie en anderzijds door het Vlaamse Gewest.

Wil je weten welke waterloop in jouw buurt in welke categorie valt? Bekijk de kaart die je onderaan vindt bij downloads.

Zijn er in je buurt afwateringproblemen of is er geurhinder te wijten aan een vervuilde straatgracht of van een vervuilde waterloop van 3° categorie? Neem dan contact op met de technische dienst. Men gaat kijken en neemt de nodige actie.

Zijn de problemen te wijten aan een slecht onderhouden private gracht, dan staat de eigenaar van het grondstuk in voor het ruimen en onderhouden ervan en moet je hem/haar hierover aanspreken.