Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Mijn dossier

In het Rijksregister, de nationale databank van persoonsgegevens die beheerd wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, worden de bevolkingsgegevens van elke burger opgenomen. Je hebt het recht om deze in te kijken en na te gaan wat er allemaal in jouw dossier vermeld staat.

 

Dankzij de elektronische identiteitskaart (eID) is dit mogelijk. Hier kan je bv. jouw gezinssituatie en -samenstelling, jouw burgerlijke staat en alle adressen waar je ooit gedomicilieerd was nakijken. Bij een foutieve vermelding in deze gegevens kan je ook een verbetering aanvragen. 

 

https://mijndossier.rrn.fgov.be
 (Je identiteitskaart moet al in je kaartlezer zitten)