Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Meer info

Orgaandonatie

Wat is er mooier dan het leven van een andere persoon redden met een orgaan van jezelf als je komt te overlijden? Zo kan een ander (jong) persoon zijn leven mogelijks verder zetten. Orgaandonatie is de eerste stap in transplantatie. Het is een van de mooiste gebaren van solidariteit.


Nog steeds nijpend tekort aan organen

Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal voor transplantaties. Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen. Gevolg: steeds langere wachtlijsten en patiënten die te lang moeten wachten, met alle gevolgen van dien.


Eigenlijk geef je hier stilzwijgend toestemming voor

Iedereen die vooraf geen verzet heeft aangetekend, is bereid zijn organen af te staan na zijn of haar dood. De familieleden van de eerste graad kunnen echter wel nog verzet aantekenen na het overlijden.


Neem zelf die beslissing

Uitdrukkelijke toestemming geven kan ook. In dat geval kunnen de familieleden zich na het overlijden niet verzetten en een wegname verhinderen waarmee de overledene vooraf had ingestemd. Je toestemming of verzet registeren kost je slechts 5 minuten.


Meer info

Klik hier voor bijkomende informatie.