Naar inhoud

Praktisch

Communicatie

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 50
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8.30 - 12.00
 Maandagavond: 18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag: 13.00 - 16.00

Publicatie activiteiten op website, gemeentelijke nieuwsbrief en lichtkrant

Erkende verenigingen of politieke partijen uit Merksplas krijgen op eenvoudig verzoek de kans om hun activiteiten te publiceren op de kalender van de website, de lichtkrant en/of de laatste pagina van 'Nog meer over Merksplas'.
 
Verenigingen moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De Merksplasse vereniging heeft geen winstgevend doel op zich.
  • De activiteit wordt opengesteld voor alle geïnteresseerden.

Politieke partijen moeten aan volgende voorwaarde voldoen:

  • De activiteit wordt opengesteld voor alle geïnteresseerden.
  • De activiteit moet een informatief karakter hebben.

Wil ook jij je activiteiten bekend maken aan het ruime publiek? Een e-mail met je tekst (ook een korte tekst met max. 5 regels van 20 karakters voor de lichtkrant) of invullen van onderstaand reglement/invulformulier volstaat.

E-loket