Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Adoptie

Wie kan er een kind adopteren?  • Eén enkele persoon.
  • Twee echtgenoten van gelijk of ongelijk geslacht.
  • Twee samenwonenden van gelijk of ongelijk geslacht die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd.
  • Twee samenwonenden van gelijk of ongelijk geslacht die geen verwanten zijn van elkaar en die op permanente en affectieve wijze samenwonen sedert minstens drie jaar op het tijdstip van het verzoek tot adoptie.

VoorwaardenDe personen die een kind willen adopteren moeten bekwaam worden geacht en tenminste 25 jaar oud zijn. Zij moeten ook minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind. Uitzonderingen hierop zijn afstammelingen in de eerste graad.

 

Adopties in België


De adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

 

In de Belgische wetgeving kent men twee soorten adopties, de gewone adoptie en de volle adoptie.

 

De adoptieprocedure verloopt via een notaris of de vrederechter.

 

Het homologatievonnis (dit is de goedkeuring van de rechtbank) wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de woonplaats van de adoptant. De rechtbank of het Hof van Beroep stuurt de nodige documenten rechtstreeks naar deze dienst.

 

Adopties in het buitenland


Een buitenlands adoptievonnis moet je in België eerst laten registreren bij:

Federale Overheidsdienst Justitie
directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden
Federale centrale autoriteit dienst internationale adoptie
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel: 02 542 75 81

Daarna kan je de adoptiebeslissing op de dienst burgerlijke stand van je woonplaats laten overschrijven.

 

Meer info

www.kindengezin.be/Themas/Adoptie

www.belgium.be/nl/familie/kinderen/adoptie

www.just.fgov.be/adoptie