Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Afschriften en uittreksels van akten

Afschriften bevatten de volledige tekst van een akte, terwijl uittreksels enkel de gevraagde en essentiële elementen van de akte weergeven.

 

Afschriften en uittreksels van geboorteakten, huwelijksakten, echtscheidingsakten en overlijdensakten zijn verkrijgbaar op de dienst burgerzaken van de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Enkel voor afschriften of uittreksels van een overlijdensakte kan je ook terecht in de gemeente waar de overleden persoon het laatst heeft gewoond.

 

Iedereen kan uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand krijgen, als zij geen afstamming vermelden. Uittreksels met afstamming of afschriften van de akten kunnen alleen door de betrokkene zelf, de echtgeno(o)t(e), ouders, voorouders of afstammelingen in de rechte lijn verkregen worden.

 

Ook advocaten en notarissen, die handelen in opdracht van hun cliënt, kunnen akten met afstamming krijgen. Alle andere personen dienen eerst schriftelijk toestemming te krijgen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, tenzij de akte ouder is dan 100 jaar. Deze bepalingen gelden ook voor het laten opzoeken van stambomen.