Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Erkenning

Als je een kind wilt erkennen, wil je officieel bevestigen dat er een band van ouderschap is tussen de erkenner en het kind.

 

Een kind kan erkend worden:

  • vóór de geboorte (dit komt vaak voor als de ouders niet getrouwd zijn).
  • op het ogenblik van het opmaken van de geboorteakte
  • na het opmaken van de geboorteakte

 

Erkenning voor de geboorte


De erkenning van een ongeboren kind kan gebeuren bij ieder gemeentebestuur en op ieder tijdstip voor de geboorte. Er is weliswaar steeds een toestemming van de moeder vereist. Het kind krijgt dan bij de geboorte de naam van de vader.

Wens je een kind voor de geboorte te erkennen, bied je dan aan bij de dienst burgerzaken samen met de moeder van het ongeboren kind.

 

Wat moet je meebrengen?

  • je identiteitskaarten (moeder en erkenner)
  • een doktersattest met vermelding de vermoedelijke bevallingsdatum

 

Erkenning op het ogenblik van het opmaken van de geboorteakte


Wanneer een kind wordt erkend op het ogenblik van het opmaken van de geboorteakte, is eveneens de toestemming van de moeder vereist. M.a.w. beide ouders moeten aanwezig zijn bij de aangifte van de geboorte.

 

De verklaring van de erkenning wordt in de geboorteakte ingeschreven. Het kind krijgt de naam van de vader.

 

Indien je zeker wilt zijn dat je het kind wilt erkennen, kan je dit beter voor de geboorte doen.

Want als er bij de bevalling complicaties voordoen, kan de moeder misschien niet tijdig het moederhuis verlaten om mee aangifte te doen en om toestemming te geven.

 

Wat je moet meebrengen, kan je vinden bij geboorteaangifte

 

Erkenning na het opmaken van de geboorteakte


Na het opmaken van de geboorteakte kan de erkenningsakte opgemaakt worden met of zonder naamsverandering. De ouders kunnen dus beslissen dat de familienaam van de moeder behouden blijft.

 

Wanneer men achteraf toch zou beslissen dat het kind de naam van de vader moet dragen, kan zulke verklaring slechts afgelegd worden binnen de termijn van 1 jaar, nadat de erkenningsakte is opgemaakt.

 

Vanaf het kind de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt, moet het kind zelf toestemmen in de erkenning en de naamswijziging.

 

Wat moet je meebrengen?

  • je identiteitskaarten (moeder en erkenner)
  • een afschrift van de geboorteakte van het kind