Naar inhoud

Praktisch

Technische dienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 36
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 - 12:00
 Maandagavond:  18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag:  13:00 - 16:00

Grachten inbuizen of overwelven

Inbuizing gracht
Voor het inbuizen of overwelven van een baangracht, heb je een vergunning nodig. Deze moet je schriftelijk aanvragen.

 

Het inbuizen gebeurt door de gemeente. Je staat zelf in voor de levering van de buizen, het gemeentepersoneel plaatst de buizen vervolgens gratis.

 

Hoe een vergunning aanvragen?

 

Je woont aan een gemeenteweg
Je bezorgt een brief aan het college van burgemeester en schepenen met daarin:

  • je naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • het adres waar je de werken wil (laten) uitvoeren
  • de omschrijving en reden van uitvoering van de werken

Je voegt hierbij een opmetingsplan of liggingsplan.

 

Je vraag wordt op een eerstvolgend schepencollege voorgelegd en aansluitend bezorgt de technische dienst je het antwoord, met een volledige technische beschrijving.

 

Je woont aan een gewestweg
Steenweg op Beerse - Hoogstraten - Rijkevorsel – Turnhout – Weelde

Je bezorgt een brief aan de technische dienst met daarin:

  • je naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres
  • het adres waar je de werken wil (laten) uitvoeren
  • de omschrijving en reden van uitvoering van de werken

Je voegt hierbij een opmetingsplan of liggingsplan.

 

De technische dienst stuurt deze informatie, samen met een begeleidende brief, naar de dienst Wegen en Verkeer. Deze laten hun beslissing schriftelijk aan jullie weten en bezorgen een kopie aan de technische dienst.