Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Meer info

Huwelijk en huwelijksaangifte

Bij de burgerlijke stand van de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn woonplaats heeft in het bevolkingsregister, kan een aangifte van huwelijk gedaan worden.

 

Wanneer kan je huwen? Vastleggen huwelijksdatum

Een huwelijk kan plaatshebben op maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

 

Op tijd je huwelijksdatum vastleggen is belangrijk zodat wij vooraf de nodige documenten kunnen opvragen.
 

Wie eerst vastlegt, krijgt datum en uur van zijn keuze. Wie later reserveert, zal dan eventueel moeten aanpassen.

Je kan je huwelijksdatum ten laatste 6 weken vooraf vastleggen (indien alle documenten reeds in orde zijn, kan hiervan afgeweken worden).

Je kan dit aan het loket, per brief, telefoon of e-mail, bij de dienst burgerzaken.

Geef volgende gegevens op voor beide partijen: naam en voornamen, geboortedatum of rijksregisternummer, adres, telefoonnummer en/of gsm-nummer.

Let op: deze reservatie is geen aangifte.

 

Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte, ook wel ondertrouw genoemd, is verplicht.

De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De aangifte moet plaatsvinden waar één van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven in het bevolkingsregister. De huwelijksaangifte zelf kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen vóór het huwelijk gebeuren. Beide partners moeten aanwezig zijn (uitzonderlijk kan dit gebeuren door één van beiden met een gelegaliseerde volmacht van de partner).

Wanneer alle documenten in orde zijn, zal er een afspraak gemaakt worden om de huwelijksaangifte op te maken (ten laatste een maand voor het huwelijk).

 

Wat moet je meebrengen bij de aangifte?

Volgende bewijzen moet je zelf meebrengen:

  • je identiteitskaarten.
  • een gewettigde volmacht bij afwezigheid van één van de partners.
  • buitenlandse aktes die wij niet zelf kunnen opvragen.
  • voor niet-Belgen: bewijs van wetgeving (eigen nationale huwelijkswetgeving, huwelijksnaam) + een bewijs van woonst, burgerlijke staat en nationaliteit.
  • 21,00 euro voor het huwelijksboekje.

Buitenlandse documenten moeten gelegaliseerd en vertaald worden. Wens je hierover meer informatie, contacteer ons.

 

Indien bepaalde documenten ontbreken, kan er geen huwelijksaangifte opgemaakt worden.

 

Getuigen bij het huwelijk

Bij de voltrekking van het huwelijk is het niet meer verplicht dat er getuigen aanwezig zijn. Maar dit mag nog wel.

Er mogen tot maximum vier getuigen aanwezig zijn.

Voor deze getuigen geef je bij de huwelijksaangifte op: naam, voornamen, geboortedatum of rijksregisternummer, adres, verwantschap (broer, zuster, oom, tante, neef, nicht, goede kennis, …) tot één van de partners.

 

Huwelijk

Het huwelijk kan ten vroegste 15 dagen en ten laatste 6 maanden na de huwelijksaangifte gebeuren. De ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte van aangifte van huwelijk heeft opgemaakt, is ook de ambtenaar die bevoegd is om het huwelijk te voltrekken.

 

De voltrekking van een burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden voor het eventuele religieuze huwelijk

E-loket