Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Naamsverbetering en naamswijziging

Naamsverbetering

Als jouw naam niet juist vermeld staat in de geboorteakte, vb. door een typfout, dan kan deze fout verbeterd worden op bevel van de rechtbank.

Als je een fout vaststelt, verwittig dan zo snel mogelijk de dienst burgerlijke stand van je geboorteplaats. Zij zullen het nodige doen om van de rechtbank een vonnis tot verbetering te krijgen. Na overschrijving van het beschikkend gedeelte in de registers wordt jouw naam of voornaam verbeterd. Hiervan wordt je verwittigd en je krijgt een nieuwe identiteitskaart.

 

Naamsverandering

Een naam- of voornaamswijziging is mogelijk als je een gegronde reden hebt.

Richt je aanvraag tot het Ministerie van Justitie, dienst naamsverandering, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. 02-542 67 01.

 

MEER INFO 

https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/naamsverandering/verandering_familienaam

 

Voornaamsverandering

Dit de bevoegdheid van de gemeente. De procedure is voorbehouden voor Belgen. Zij geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

Wens je hierover meer informatie, neem gerust even contact op met onze dienst.