Naar inhoud

Praktisch

Burgerzaken

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 20
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Algemeen
 Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00
Vreemdelingenzaken
 Maandag -dinsdag: 8:30 - 12:00
 Maandagavond: 18:00 - 20:00

De dienst burgerzaken werkt enkel nog maar op afspraak. Maak je afspraak hier.

Meer info

Overlijden

Een overlijden dient door de familie van de overledene of door een aangestelde begrafenisondernemer te worden aangegeven bij de dienst burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Bij elk overlijden wordt er nagegaan of er eventueel een laatste wilsbeschikking bestaat inzake de wijze van de teraardebestelling bij de dienst bevolking van de woonplaats.

 

Ook levensloos geboren kindjes krijgen hun plaats op de specifiek voor kinderen voorbehouden plaats op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Wat moet je meebrengen?

  • overlijdensverklaring (af te geven door de dokter die het overlijden heeft vastgesteld).
  • identiteitskaart.
  • rijbewijs.
  • eventueel trouwboekje.
  • eventueel laatste wilsbeschikking.

 

Een overlijdensakte wordt opgemaakt. De betrokken familie of de begrafenisondernemer dient met de burgerlijke stand overeen te komen waar en wanneer zal worden begraven. De grafmaker wordt door het gemeentebestuur verwittigd.

 

Bij crematie van het lichaam kan de overblijvende as worden uitgestrooid op de strooiweide, bijgeplaatst in het columbarium of begraven worden.

Tevens kan onder bepaalde voorwaarden de overblijvende as worden meegenomen door de familie om bewaard te worden, begraven te worden of verstrooid te worden op een andere plaats dan een begraafplaats.

 

De nabestaanden ontvangen een folder met informatie over de praktische zaken die je moet  regelen na een overlijden. Deze folder is opgemaakt in samenwerking met het OCMW.