Naar inhoud

Praktisch

Onthaal

tel. 014 63 94 00
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Aanvraag en opzeg Diftar-containers

Voor rest- en groenafval gebruiken we in Merksplas Diftar-containers. Dit zijn containers die voorzien zijn van een chip waardoor je betaalt per aangeboden gewicht.
Natuurlijk is het belangrijk dat je container op de juiste naam en het juiste adres geregistreerd staan.
Het aanvragen en opzeggen van die containers gebeurt op de dienst onthaal.