Naar inhoud

Praktisch

Vergunningendienst

tel. 014 63 94 38
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Maandag  8:30 - 12:00
Dinsdag  8:30 - 12:00
Donderdag 9:15 - 12:00
Vrijdag  9:15 - 12:00

 

Meer info

Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Voor het exploiteren van een taxidienst is een vergunning vereist van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de exploitant zijn taxidienst wil exploiteren. De aanvraag voor een vergunning gebeurt via een standaard aanvraagformulier. De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd. Wordt de vergunning met de bijhorende taxikaarten niet afgehaald binnen een termijn van drie maanden na de beslissing van het college, dan vervalt de vergunning.

Taxidiensten zijn bezoldigde vervoerdiensten van personen door middel van voertuigen met bestuurder die aan de volgende eisen voldoen:

  • het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen – de bestuurder inbegrepen – en is daartoe bestemd;
  • het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt;
  • de terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan wanneer het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf wanneer het ingezet wordt als collectie taxidienst;
  • de bestemming wordt door de cliënt bepaald.


Elk voertuig in dienst heeft twee geplastificeerde taxikaarten aan boord. Eén kaart wordt in het voertuig, rechts onderaan, aan de binnenkant van de achterruit bevestigd. De gegevens van die kaart moeten leesbaar zijn voor derden. De tweede kaart wordt op de rugleuning van de voorste passagiersstoel bevestigd. Als het voertuig slechts over twee deuren beschikt, dan wordt die kaart op het dashboard bevestigd. De gegevens van die kaart moeten leesbaar zijn voor de klant. Op de taxikaart staan de gegevens van de vergunning en het voertuig.

Het aantal vergunde voertuigen per gemeente of stad is beperkt tot 1 taxivoertuig per 1.000 inwoners. Voor Merksplas komt dit dus neer op maximum 8 taxi's die vergund kunnen worden.


Sinds 1 juli 2010 moet elk voertuig uitgerust zijn met een taxameter en een printer, en in voorkomend geval met randapparatuur.

Bij stopzetting van de taxi- of verhuurdienst moet je de eerstvolgende werkdag de vergunning en de kaarten inleveren bij de gemeente. Hiervan krijg je een ontvangstbewijs. Dit wordt beschouwd als de dag van definitieve stopzetting.

 

Deze vergunning kan je bekomen bij de vergunningendienst op de derde verdieping van het gemeentehuis.