Naar inhoud

Praktisch

Vergunningendienst

tel. 014 63 94 38
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Maandag  8:30 - 12:00
Dinsdag  8:30 - 12:00
Donderdag 9:15 - 12:00
Vrijdag  9:15 - 12:00

 

Meer info

Machtiging ambulante handel

Een ambulante activiteit wordt omschreven als elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument, van producten en diensten, hetzij door de handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), hetzij door een persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

 

Op deze algemene regel zijn heel wat uitzonderingen van toepassing. Informeer je vooraf best bij een ondernemingsloket.

 

Een machtiging voor het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten moet je ook aanvragen bij een erkend ondernemingsloket. Een lijst van erkende loketten vind je hier.

 

De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten of op openbaar domein is geregeld via het gemeentelijk reglement dat je onderaan deze pagina vindt.. Hiervoor moet je vooraf toestemming vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Hiervoor is ook een belasting verschuldigd.

 

Wens je ambulante activiteiten uit te voeren op privé markten, terrein grenzend aan de openbare weg of op commerciële parkingplaatsen, dan heb je ook voorafgaandelijk toestemming van de gemeente nodig, maar is geen belasting verschuldigd.

 

Een uitzondering hierop zijn erkende jeugdverenigingen, verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de minister van Financiën.