Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 42
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
Maandagavond: 18:00 - 20:00
Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00

Meer info

Lokaal cultuurbeleid

Sinds 1 januari 2016 zijn de middelen voor het lokaal cultuurbeleid - net als voor jeugd-, sport- en flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, integratie en kinderarmoedebestrijding - geïntegreerd in het Gemeentefonds en niet langer geoormerkt. Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht zijn weggevallen.

 

De verantwoordelijkheid voor het voeren van een lokaal cultuurbeleid ligt voortaan volledig bij de gemeentebesturen. Waar de Vlaamse overheid tot nu toe een aansturende en controlerende rol had, zal zij in de toekomst meer ondersteunend en stimulerend optreden. Zo wordt het cijfermateriaal over cultuurcentra en openbare bibliotheken dat de Vlaamse overheid al geruime tijd verzamelt beschikbaar gemaakt via rapporten en publicaties en sinds kort ook op www.kennisportaalccenbib.be.