Naar inhoud

Praktisch

Pensioendienst

Markt 11,
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Rustpensioen

Mensen die in België wonen, dienen in principe geen aanvraag te doen voor hun pensioen. Het pensioen wordt dus ambtshalve onderzocht, zij starten hiermee twaalf maanden voor de ingangsdatum van het pensioen.
Betrokkenen worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en er wordt ook doorgegeven welk gewestelijk bureau het dossier behandelt.
De pensioenleeftijd is zowel voor mannen als vrouwen vastgelegd op 65 jaar.
Voor de vrouwen bestaat er een overgangsregeling:
  • 64 jaar vanaf januari 2006
  • 65 jaar vanaf januari 2009

In bepaalde situaties moet je het pensioen wel aanvragen:

  • Voor personen die ouder zijn dan de wettelijke pensioenleeftijd;
  • Wanneer het pensioen vervroegd wordt aangevraagd;
  • Bij een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart,…).

Je kunt een aanvraag indienen bij het OCMW of rechtstreeks bij de dienst die het pensioen zal uitkeren. De aanvraag mag ingediend worden 1 jaar voor je de pensioenleeftijd bereikt.

Om je dossier zo correct mogelijk te kunnen invullen, breng je volgende documenten mee:
  • Identiteitskaart
  • Trouwboekje
  • Beknopt overzicht van je loopbaan (aantal jaren zelfstandige, werknemer of in openbare dienst)
  • Datum van militaire dienst