Naar inhoud

Praktisch

Financiële dienst

Markt 1
2330 Merksplas
tel. 014 63 94 15
fax 014 63 94 16

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8:30 -12:00
 Maandagavond: 18:00-20:00
 Woensdagmiddag: 13:00-16:00

Bestellingen en facturen

De wetgeving bepaalt dat de gemeente zijn facturen maar mag betalen nadat de werken, goederen of diensten zijn geleverd. Om de leverancier toch rechtzekerheid te bieden, werkt de gemeente met bestelbons.

 

Een door de bevoegde persoon ondertekende bestelbon verbindt de leverancier om de goederen tegen de afgesproken prijs te leveren en de gemeente om de factuur te betalen.

 

Als de werken, goederen,of diensten geleverd zijn, wordt de factuur door de gemeentediensten nagezien. Ze zien na of de werken, goederen of diensten conform de overeenomst waren, en of er nog voldoende budget voorzien is.

 

Het college van burgemeester en schepenen beveelt de betaling van de facturen.  Omdat deze slechts 1 keer per week bijeenkomen is het voor een gemeente praktisch onmogelijk om onmiddellijk na ontvangst van de factuur te betalen.

 

De diensten streven er naar om de facturen binnen de 3 weken te betalen.