Naar inhoud

Praktisch

Financiële dienst

Markt 1
2330 Merksplas
tel. 014 63 94 15
fax 014 63 94 16

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8:30 -12:00
 Maandagavond: 18:00-20:00
 Woensdagmiddag: 13:00-16:00

Belastingen

De gemeente heft drie soorten belasten:

 

  • opcentiemen op belastingen van de federale overheid of het Vlaams Gewest
  • kohierbelastingen
  • contantbelastingen

 

De opcentiemen worden geheven op de personenbelasting die de Federale Overheid heft en de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest. Op het te betalen belastingbedrag houdt de hogere overheid nog een bepaald percentage in voor de gemeente (vandaar de naam “op-centiem”). De gemeentelijke opcentiemen bedragen:

  • 6,5 euro voor de personenbelasting
  • 692 euro voor de onroerende voorheffing

 

Een kohierbelasting wordt door de gemeente opgemaakt en geïnd. Jaarlijks wordt er een lijst opgemaakt van wie volgens het belastingsreglement een bepaalde belasting verschuldigd is: het kohier. Dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen en door de financieel beheerder geïnd.

 

Een contantbelasting wordt onmiddellijk geïnd naar aanleiding van de prestatie. Voorbeelden hiervan zijn het gemeentelijke aandeel dat je betaalt bij het afhalen van een nieuwe identiteitskaart en de ophaling van het huisvuil.(Diftar)

 

Indien je van mening bent dat je onterecht een aanslagbiljet heeft gekregen, is het aangeraden om hiertegen bezwaar in te dienen. De te volgen procedure staat op de achterzijde van het aanslagbiljet.

 

Voor alle verdere inlichtingen kan je steeds terecht op de financiële dienst.