Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 -12:00
 Maandagavond:  18:00-20:00
 Woensdagmiddag:  13:00-16:00

Register van onbebouwde percelen

Het Register van Onbebouwde Percelen bevat een overzicht van alle onbebouwde percelen die een potentie tot bebouwing hebben. Het is een grondbeleidsinstrument dat moet toelaten een efficiënt beleid inzake ruimtelijke ordening te voeren op alle bestuurlijke niveaus. Elke gemeente heeft reeds sinds de Stedenbouwwet van 1962 de opdracht een dergelijk register bij te houden.

Ten gevolge van het decreet Grond- en Pandenbeleid moet het register bovendien een overzicht kunnen geven van de onbebouwde bouwgronden en kavels die eigendom zijn van Vlaamse besturen en semipublieke rechtspersonen. Deze bijkomende functionaliteit van het register van onbebouwde percelen is nodig omdat het decreet Grond- en Pandenbeleid oplegt dat minimaal 25% van de realiseerbare onbebouwde bouwgronden en kavels die eigendom zijn van Vlaamse besturen en semipublieke rechtspersonen binnen een gemeente bestemd moet worden voor de verwezenlijking van een sociaal woonaanbod.

Meer informatie over het Register Onbebouwde Percelen vind je hier terug.