Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 -12:00
 Maandagavond:  18:00-20:00
 Woensdagmiddag:  13:00-16:00

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

De gemeente Merksplas beschikt over volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen:

 

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-overzicht-per-gemeente

  1. Leidingstraat tussen Weelde en Zandhoven – definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 10 februari 2006.
  2. Klei van de Kempen – definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 8 april 20110.
  3. Historisch gegroeid en bestaand regionaal bedrijf “Milieubedrijf Beerse-Merksplas” – definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 14 september 2012.

 

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

PRUP per gemeente

  1. Merksplas Kolonie – definitief goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 16 september 2009.
  2. Molenzijdse Heide – definitief vastgesteld door de Deputatie van de provincie Antwerpen d.d. 6 februari 2013

 

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

  1. Glastuinbouw –definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Merksplas d.d. 18 november 2013 - goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen d.d. 30 januari 2014  

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan glastuinbouw

Grafisch verordenend plan

 

         2 Wonen - definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Merksplas d.d. 17 oktober 2016.

 RUP Wonen met bijlagen - definitieve vaststelling

 RUP Wonen grafische plannen - definitieve vaststelling

 

          3 kleinhandelszone Veja - definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Merksplas d.d. 18 september 2017.

RUP_Kleinhandelszone Veja_toe_vs_VV_met bijlagen

Grafisch verordenend plan Kleinhandelszone Veja