Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 -12:00
 Maandagavond:  18:00-20:00
 Woensdagmiddag:  13:00-16:00

Meer info

Stedenbouwkundig attest

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Wil je de inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kun je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid. Deze aanvraag kan je zelf indienen, hiervoor hoef je geen beroep te doen op een architect. Je moet evenmin eigenaar zijn van het perceel in kwestie.


De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:


  1. In de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften;
  2. De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  3. Het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.


Let op!
Een attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.


Meer informatie over het Stedenbouwkundig attest, het aanvraagformulier en de dossiersamenstelling vind je hier terug.