Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden

Wie?

 

Personen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben, zowel voor mannen als voor vrouwen.

Wat?

 

Dit is een uitkering voor bejaarden die in zekere mate van anderen afhankelijk zijn. Daarnaast is er ook het bewijs van invaliditeit dat voor bepaalde voordelen kan zorgen.

Voorwaarden

 

  • Je werkelijke verblijfplaats moet in België zijn.
  • Je moeilijkheden of beperkingen in het dagelijkse leven, ten gevolge van je ziekte of handicap, moet je kunnen bewijzen.
  • Je inkomsten en die van je partner of andere inwonende personen mogen een bepaalde grens niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met onder andere het pensioen, het kadastrale inkomen en de roerende kapitalen.

 

Waar?

 

Je kunt een aanvraag doen via het OCMW. Je krijgt een dossiernummer en de nodige documenten worden samen met jou ingevuld. Daarnaast krijg je een document mee dat de arts dient in te vullen.
Dan volgt een dubbel onderzoek:

  1. Eerst moet de aanvrager op medisch onderzoek bij een erkend geneesheer. Dit onderzoek kan ook aan huis van de aanvrager gebeuren, indien hij / zij zich niet kan verplaatsen (op basis van een medisch attest). Na dit onderzoek wordt er dan een puntenscore toegekend. Afhankelijk van het aantal bekomen punten, word je gerangschikt in categorie 1, 2, 3, 4 of 5.
  2. Daarnaast is er een administratief onderzoek. Bij het einde van dit onderzoek ontvang je eerst het medisch attest, pas daarna de financiële beslissing. De tegemoetkoming wordt daarbij met terugwerkende kracht toegekend vanaf de maand volgend op de aanvraagdatum.

 

Opmerking

 

Mensen die een tegemoetkoming toegekend krijgen, dienen dit binnen de 3 maanden door te geven aan hun mutualiteit. Op deze manier krijgen zij recht op de verhoogde tegemoetkoming. De voorkeurregeling zal dan ook met terugwerkende kracht worden toegekend.