Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

OMNIO-statuut

Wie?

 

Personen met een laag inkomen komen in aanmerking voor het Omnio-statuut. Concreet moet het bruto belastbare gezinsinkomen van het jaar vóór de aanvraag lager zijn dan 16.306,86 euro (bedrag voor 2013), te verhogen met 3.018,84 euro (bedrag voor 2013) per gezinslid dat niet de aanvrager is. Om het gezinsinkomen te berekenen, telt het inkomen mee van alle personen die op 1 januari van het jaar van de aanvraag op hetzelfde adres gedomicilieerd waren, ongeacht of er al dan niet een familieband is.

 

Wat?

 

Personen die het OMNIO-statuut krijgen, zullen meer terugbetaald krijgen door hun mutualiteit. Ze betalen voor geneesmiddelen categorie B bijvoorbeeld maar 15 % in plaats van 25 % remgeld. Voor geneeskundige verstrekkingen zullen deze personen meestal slechts 10 % in plaats van 25 % zelf dienen te betalen.
Personen met het OMNIO-statuut zijn ook beter beschermd tegen ziekenhuissupplementen en zullen bij opname in een tweepersoonskamer geen kamersupplementen meer moeten betalen.

Waar?

 
Voor verdere vragen omtrent het OMNIO-statuut wend je je best tot de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.