Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Gemeentelijke toelage ter ondersteuning van de thuisverzorging van ouderen

Wie?

 

De gemeente kent een gemeentelijke mantelzorgtoelage toe aan mantelzorgers van zorgbehoevende personen.

Je hebt recht op deze toelage als je iemand verzorgt die in Merksplas woont, minimum 65 jaar is en:

  • Ofwel bedlegering of stoelvast is.
  • Ofwel moet geholpen worden bij het eten.
  • Ofwel iedere dag een volledig toilet nodig heeft (uitgevoerd door iemand anders).
  • Ofwel dagelijks toezicht nodig heeft.


Ook voor personen die ouder zijn dan 21 jaar en gestoord zijn in de oriënteringszin of dagelijks toezicht nodig hebben, kan je een toelage verkrijgen. Deze personen mogen geen dagelijks medisch toezicht of permanente specialistische verzorging nodig hebben en ze mogen dus niet in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling opgenomen zijn. 

Wat?

 

De mantelzorgtoelage bedraagt 3 euro per dag en dit voor een maximum van 120 dagen (of zolang de budgetten voorzien in de gemeentebegroting niet uitgeput zijn).

Waar?

 

Je kunt deze toelage aanvragen via de sociale dienst van het OCMW. Deze aanvraag dient te gebeuren tussen mei en januari van het daaropvolgende jaar.

 

Bijvoorbeeld: mantelzorgtoelage voor 2014 kan van 1 mei 2014 tot en met 31 januari 2015 worden aangevraagd.