Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Gemeentelijke Mantelzorg Toelage 2021

Zorg foto

De gemeente kent een gemeentelijke mantelzorgtoelage toe aan zorgbehoevende personen.

Je kan deze toelage aanvragen voor personen die:

  • Niet voltijds in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling verblijven.
  • Ouder zijn dan 21 jaar en:
    • Gestoord zijn in de oriënteringszin.
    • Dagelijks toezicht nodig hebben.

Je kan deze toelage ook aanvragen voor personen die ouder zijn dan 65 jaar, gedomicilieerd zijn in Merksplas en die:

  • Bedlegering of stoelvast zijn.
  • Geholpen moeten worden bij het eten.
  • Iedere dag een volledig toilet nodig hebben (uitgevoerd door iemand anders).
  • Dagelijks toezicht nodig hebben.

Wat?

De toelage bedraagt 3 euro per dag en dit voor een maximum van 120 dagen. De documenten voor de aanvraag kan je sinds 1 juni 2021 hier terugvinden of via telefonisch contact met de sociale dienst op het nummer 014 63 94 80.

Uiterste datum van indiening is 31 januari 2022. De documenten kan je per mail doorsturen of op afspraak met de sociale dienst.

Hoe?

Zorgbehoevenden die in 2019 of 2020 een aanvraag deden zullen automatisch een nieuw aanvraagformulier opgestuurd krijgen. Het is voor hen niet nodig een medisch attest te bezorgen.

Voor nieuwe aanvragen dienen zowel het aanvraagformulier als het doktersattest te worden ingediend.