Naar inhoud

Praktisch

Omgeving

tel. 014 63 94 30
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 -12:00
 Maandagavond:  18:00-20:00
 Woensdagmiddag:  13:00-16:00

Notariële inlichtingen

Voor het invullen van een inlichtingenformulier, het afleveren van een uittreksel uit het plannenregister en/of het vergunningenregister heft de gemeente Merksplas een retributie van 20,00 euro per perceel vanwege het verstrekken van administratieve inlichtingen die niet louter het inzien van specifieke zaken inhouden, maar ruim opzoekwerk vragen.