Naar inhoud

Praktisch

Sportdienst

Markt 1

2330 Merksplas


GSM Sportcentum:0496 54 64 17

enkel tijdens openingsuren sporthal


tel. 014 63 94 43
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Wetgeving

 

Vrijwilligerswetgeving

De wet betreffende de rechten van de vrijwilligers werd gestemd op 3 juli 2005 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 augustus 2005. De wet brengt immers de meeste reeds gekende zaken samen: de definitie van het vrijwilligerswerk, de onkostenvergoedingen, het vrijwilligerswerk door personen met een uitkering, … Dat neemt niet weg dat er toch een aantal accenten worden verplaatst en er enkele nieuwe elementen in opduiken, zoals de verzekeringsplicht.

 

Meer info: http://www.isbvzw.be/content/collections/record.php?ID=95&navID=58#444

 

Actieve ontspanningsevenementen

Veilig organiseren van sportieve activiteiten en evenementen, we kunnen er niet meer omheen. Hier vindt u alle informatie betreffende het KB op de actieve onstpanningsevenementen.

http://www.isbvzw.be/content/collections/record.php?ID=86&navID=58

 

 

Legionella

Legionella pneumophila, de verwekker van de veteranenziekte, wordt gevonden in installaties die aërosol produceren. Het is op het beheer van die installaties dat de regelgeving zich richt. Sporthallen, voetbalclubs, tennisclubs, golfclubs, ... zwembaden al dan niet overdekt, hot whirlpools, therapiebaden, zwemgelegenheden en watersportzones waar douches ter beschikking staan, vallen onder de wetgeving.

Meer info: http://www.isbvzw.be/content/collections/record.php?ID=6&navID=58

 

Rookverbod

Vanaf 1 januari 2007 is het wettelijk verboden om te roken in alle cafetaria's, horeca of kantines verbonden aan sportactiviteiten.

Meer info: http://www.isbvzw.be/content/collections/record.php?ID=99&navID=58

 

Decreet ‘sport voor allen’

Gemeenten/provincies die van de Vlaamse Overheid subsidies willen ontvangen voor hun sportbeleid, zullen moeten voldoen aan de voorwaarden die in het decreet (en de bijhorende uitvoeringsbesluiten) gesteld worden:

  • het opstellen en indienen van een sportbeleidsplan
  • het aanwerven van een sportgekwalificeerde ambtenaar
  • het oprichten en erkennen van een sportraad

 

Meer info: http://www.isbvzw.be/content/collections/record.php?ID=75&navID=243

 

 

Wetgeving speelterreinen

De nieuwe wetgeving voor speelterreinen geeft duidelijk aan wat je kan doen voor de veiligheid op een speelterrein en wat je moet doen om wettelijk in orde te zijn. Het KB is een duidelijke handleiding voor de veiligheid van je speelterrein. Als je de handleiding volgt, dan breng je jouw speelterrein in orde.

Meer info: http://www.isbvzw.be/content/collections/record.php?ID=8

 

Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten

Bossen en natuurreservaten zijn uitgelezen plaatsen om een buitenactiviteit te organiseren zoals een wandeltocht, een ruitertocht, een oriëntatiewedstrijd, ….

Maar hier moet meestal een machtiging voor aangevraagd worden bij het agentschap van bos en natuur.

 

Meer info: http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Toegankelijkheid/Organisatie_activiteit.aspx