Naar inhoud

Praktisch

Ontwikkelingssamenwerking

Markt 1

2330 Merksplas


tel. 014 63 94 42
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8:30 - 12:00
 Maandagavond:  18:00 - 20:00
 Woensdagmiddag:  13:00 - 16:00

Meer info

Subsidies ontwikkelingssamenwerking

Andinet

Het Merksplasse gemeentebestuur heeft veel aandacht voor het eigen dorp, maar staart zich niet blind op de eigen gemeente en kijkt ook wat er in de rest van de wereld gebeurt. Jaarlijks voorziet de gemeente een budget waarmee zij ontwikkelingssamenwerking ondersteunt. Een gedeelte van deze uitgaven ligt vast en gaat ondermeer naar de wereldraad, 11.11.11 en de Wereldwinkel.

Voor de invulling van het andere gedeelte laat de gemeente ruimte voor specifieke projecten en noodhulp. De verdeling van deze subsidies gebeurt op basis van een subsidiereglement. Hieronder kan je lezen welke projecten de gemeenteraad dit jaar goedkeurde en gemeentelijke ondersteuning krijgen.

  • Soepkeukenproject in Zuid-Afrika - Pieter Peeraer
  • Centro Communitario in Brazilië  - Leo Verheyen
  • Andinet in Ethiopië - Gust Lauwerysen
  • Sociaal educatief project Bambougar in Senegal - Chris Leys
  • De stem van de slachtoffers in de rechtbank in Guatemala – Jef Huet

Heb je zelf een project, bent je bij een project betrokken of ken je een project dat een ondersteuning vanuit Merksplas verdient en kan gebruiken? Dan kan je een subsidieaanvraag indienen tot en met einde juni.

Je richt je aanvraag naar:

 

College van burgemeester en schepenen

Markt 1, 2330 Merksplas

 

Meer info

Kristien Mangelschots – cultuurbeleidscoördinator – 014 63 94 42 –  kristien.mangelschots@merksplas.be