Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 42
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
Maandagavond: 18:00 - 20:00
Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00

Meer info

LEADER MarkAante Kempen

logo Leader Markaante Kempen

LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling en een methode van samenwerken van onderuit (bottom-up) georchestreerd en dit specifiek voor actoren op het platteland. 


LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Dévelopment de l'Economie Rurale". Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen van ter plaatse.

De LEADER-methodiek wordt toegepast door een zogenaamde Plaatselijke Groep (PG). Dit is een soort jury die beslist over het toekennen van subsidies aan plattelandsprojecten. Voor de MarkAante Kempen bestaat deze PG uit 40 leden. De Plaatselijke Groep-leden komen deels uit lokale overheden van de deelnemende gemeenten en uit het plaatselijke verenigingsleven. Maar ook mensen uit het middenveld, de landbouwsector, natuurverenigingen en geïntresseerde burgers maken deel uit van deze groep.

LEADER-gebied MarkAante Kempen is erkend voor de periode 2015-2020. Tijdens deze periode kunnen goedgekeurde projecten rekenen op Europese, Vlaamse en Provinciale steun en middelen.

Verdere info vind je op hun website: www.leaderprovincieantwerpen.be