Naar inhoud

Praktisch

Cultuurdienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 42
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Maandag - vrijdag: 8:30 - 12:00
Maandagavond: 18:00 - 20:00
Woensdagmiddag: 13:00 - 16:00

Meer info

Gemeentelijke cultuursubsidies

Op cultureel vlak zijn er vanuit de gemeente Merksplas twee soorten subsidiereglementen: enerzijds de werkingssubsidies voor erkende culturele verenigingen en anderzijds de projectsubsidies voor verenigingen en personen.

Als het gaat om werkingssubsidies, bedoelt men hiermee de subsidiëring voor de normale dagelijkse werking van een vereniging. Het gemeentebestuur deelt hiervoor de verenigingen in categorieën in. Een vereniging kan slechts tot één categorie behoren. Per categorie kent het gemeentebestuur jaarlijks een vast bedrag toe.

De projectsubsidie slaat niet op een dagdagelijkse werking maar is bedoeld voor  uitzonderlijke en tijdelijke  initiatieven (gericht op derden, vernieuwend, bijzondere samenwerkingsverbanden, …) van zowel verenigingen als personen.

Verdere info vind je in het reglement subsidies en het aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies.

E-loket