Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Grofvuil

Het grofvuil wordt tegen betaling en op afroep aan huis opgehaald.

Er zijn steeds 4 inzamelmomenten op jaarbasis, nl. in de maanden februari, mei, augustus en november.  Je meldt je aan voor registratie bij de milieudienst die je de juiste dag van ophaling meedeelt.  Aanmelden kan enkel voorafgaand aan de maand van ophaling. 

De kraanwagen is voorzien van een weegarm, na weging en ophaling, ontvang je een factuur.

Je betaalt 0,20 euro/kg, hetzelfde tarief als grofvuil op het containerpark en dezelfde kilokost als huisvuil in je grijze container.

Bij huisvuil en grofvuil gaat het uiteindelijk over hetzelfde afval van een ander volume.

 

De sorteerregels blijven ongewijzigd, met recycleerbare materialen en gevaarlijk afval kan je terecht op het containerpark. 

Bij registratie geef je aan welke materialen je wenst aan te bieden.  Indien bepaalde zaken niet kunnen worden meegenomen, krijg je van de milieudienst (bij registratie) of van de huisvuildienst (bij ophaling) meer info over de correcte wijze van verwijdering.

Meer info en registratie: milieudienst – 014-63 94 35.