Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Forfaitaire tussenkomst in de kosten van incontinentiemateriaal

Wie?

 

Mensen met incontinentieproblemen kunnen hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming aanvragen bij hun mutualiteit. Dit dient aangetoond te worden via een bepaalde puntenberekening.

 

Wat?

 

Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2013 bedraagt het 486,39 euro.

 

Men moet geen uitgaven van incontinentiemateriaal bewijzen.

 

Deze forfaitaire tussenkomst is cumuleerbaar met het forfait voor chronisch zieken.

 

Waar?

 

Voor vragen omtrent deze tussenkomst wend je je best tot de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.