Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Vrijstelling van heffing op waterverontreiniging

Wie?

Op basis van het waterverbruik wordt ook een heffing berekend voor de ontreiniging ervan. Deze heffing wordt jaarlijks aangerekend. Sommige personen kunnen hiervan vrijgesteld worden.


Pidpa rekent deze heffing aan voor mensen die gebruik maken van leidingwater. Mensen met een eigen grondwaterput worden gefactureerd door de Vlaamse Milieumaatschappij.


Volgende personen kunnen een vrijstelling bekomen.


Heffingsplichtigen die op 1 januari van het heffingsjaar genoten van:


  • De inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
  • De inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (IVT).
  • De integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (IT)
  • De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB).
  • Het leefloon of equivalent leefloon van het OCMW.
  • In schuldbemiddeling zijn.

Waar?

Bij de meeste mensen wordt deze vrijstelling automatisch toegekend en wordt het rechtstreeks verrekend bij de factuur.


Indien de vrijstelling toch niet automatisch werd verrekend, dient men deze schriftelijk aan te vragen bij de dienst die de factuur heeft gezonden.


Let wel op: dit dient binnen 2 (Pidpa) of 3 (VMM) maanden na ontvangst van de factuur aangevraagd te worden.


De sociale dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag.