Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Weidevogels

Merksplas herbergt één van de belangrijkste weidevogelgebieden in Vlaanderen!

Elke lente opnieuw kondigen onze weidevogels de lente aan.

Iedereen kan dan genieten van buitelende kievitten, baltsende grutto's, luidruchtig overvliegende scholeksters en hun gratis voorjaarsconcerten.

Een beeld dat menig mens kan bekoren, van vogelaar tot recreant en van landbouwer tot plattelandsbewoner.

Traditioneel gebeuren de mooiste waarnemingen van weidevogels in ‘De Kasteeltjes’ dat doortrekkende vogels gebruiken als voorjaarsslaapplaats.

‘De Kasteeltjes’ maakt deel uit van het Turnhouts Vennengebied dat wordt gekenmerkt door een typisch Kempisch landschap met onder meer weidevogelgebieden en soortenrijke heide en venecosystemen.  Op internationaal vlak is dit gebied een belangrijke broed- en pleisterplaats voor weidevogels en het geniet dan ook Europese bescherming.

In 1999 werd een natuurinrichtingsproject ingesteld om dit uniek vennenlandschap te herwaarderen.  Op grondgebied van Turnhout werden noodzakelijke beheerswerken uitgevoerd in de omgeving van het Koei- en Zandven.  Voortaan kan je een hoge uitkijktoren beklimmen langs de fietsroute van het Bels Lijntje, dat een schitterend panorama biedt op het omringende vennenlandschap.

Ook binnen het ruilverkavelingsproject Merksplas werd gekozen voor een open, nat weilandbeheer op 2 plaatsen:

  • aan de depressie van de Druytsloop tussen de Veldenstraat en de Pampaweg,
  • in de laagte tussen de Bieseloop en de Mark aan de Geheulse Dijk.

 

 

Wat kan je als landbouwer doen om weidevogels te beschermen?

Nesten sparen bij het bewerken van het land.

Bij het maaien kunnen kettingen aan weerszijden al een deel vogels en/of hun jongen uit het gras jagen.  Ook maaien van binnenuit naar buiten toe beperkt de verliezen.  Als je na een paar maaigangen stopt en de machine even aan de kant zet, ontsnappen nog meer vogels.  Als je de dag voordat er gewerkt wordt plastieken linten ophangt in het perceel, zijn de vogels vaak al verhuisd op het moment van de werken.

 

Nestbeschermers bij begrazing.

Eenvoudige constructies van betonijzers boven het nest plaatsen, kan het risico van vertrappeling door vee inperken.  Nestbeschermers zijn nog steeds gratis verkrijgbaar via de milieudienst.

Bij het uitrijden van mest kan een emmer over het nest geplaatst worden.

 

Beheerovereenkomsten

Binnen door de overheid afgebakende zones kan de landbouwer een beheerovereenkomst afsluiten. 

De landbouwer moet aangifteplichtig zijn bij de mestbank.

De Vlaamse Landmaatschappij doet de administratie, het Agentschap voor Natuur en Bos geeft advies.  Er zijn verschillende beheerovereenkomsten mogelijk met een reeks maatregelen om de weidevogels rust te verzekeren tijdens de broedperiode.  In ruil voor het vrijwillig uitvoeren van deze maatregelen krijg je een vergoeding.

 

Een kort overzicht van de mogelijke pakketten kan je bekomen bij de milieudienst of bij de VLM – Stijn Leestmans – 014 25 83 00