Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Vermindering onroerende voorheffing

Wie?

  • Huurders en eigenaars met minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen of waarbij één van de inwonende gezinsleden een gehandicapt persoon is, komen in aanmerking voor een vermindering van hun onroerende voorheffing.
  • Een persoon met een handicap met een ongeschiktheid van minstens 66% telt voor twee kinderen ten laste.


Voorwaarden


  • In bezit zijn van een bewijs van twee kinderbijslaggerechtigde kinderen.
  • Of in bezit zijn van een bewijs van handicap met een ongeschiktheid van minimum 66%. Deze ongeschiktheid moet aangetoond zijn voor de leeftijd van 65 jaar.Waar?

In principe gaat het hierbij om forfaitaire verminderingen. Ze worden automatisch verminderd en worden aan de hand van het aanslagbiljet verrekend.


Als je huurder bent, moet je deze vermindering zelf aanvragen met een meldingsformulier die je kan bekomen bij de Vlaamse Belastingslijn.


Indien de vermindering niet automatisch werd toegekend, kan het schriftelijk aangevraagd worden. De belastingsdienst heeft het attest van invaliditeit en een kopie van het aanslagbiljet nodig.Belastingdienst voor Vlaanderen


Onroerende voorheffing

Bauwensplaats 13 bus 2

9300 Aalst

tel. 053 72 23 70 (je houdt best het kohierartikelnummer bij de hand)

fax. 053 72 23 75

website

e-mail