Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Vrijstelling algemene provinciebelasting hoofdverblijf

Wie?

Aan deze belasting zijn alle alleenstaanden en gezinnen onderworpen die in de provincie Antwerpen een hoofdverblijf ter beschikking hebben.

 

Personen die de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit beschikken op 1 januari van het aanslagjaar zijn vrijgesteld van het betalen van deze belasting:

 

 

Waar?

De vrijstelling moet schriftelijk aangevraagd worden door op het aanslagbiljet een klevertje van de mutualiteit te kleven en het terug te sturen naar:

Provinciebestuur Antwerpen – Dienst Fiscaliteit

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

 

De sociale dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag: