Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Sociaal tarief elektriciteit en aardgas

Wie?

 

Iedere eindafnemer die kan aantonen dat hijzelf of een persoon die onder hetzelfde dak leeft, tot een van volgende categorieën behoort:

 

  • Personen met een handicap die minimum 65% arbeidsongeschikt zijn en een tegemoetkoming ontvangen.
  • Personen met een handicap die een inkomensvervangende (IVT) of integratietegemoetkoming (IT) krijgen.
  • Personen die een tegemoetkoming krijgen voor hulp van derden.
  • Bejaarden met een gewaarborgd inkomen, inkomensgarantie voor ouderen genoemd (IGO).
  • Personen die een aanvraag hebben ingediend voor een van de vorige tegemoetkomingen en ondertussen een tegemoetkoming krijgen van het OCMW.
  • Personen met een leefloon van het OCMW.
  • Personen die zijn ingeschreven in het vreemdelingenregister, voor onbeperkte tijd en in ons land kunnen verblijven en steun krijgen van het OCMW.

 

Wat?

 

Sommige gezinnen en personen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgasprijzen, het zogenaamde ‘specifiek sociaal tarief’. Deze tarieven liggen een stuk lager dan de normale elektriciteits- en gasprijzen.

Waar?

 

Je dient zelf het sociaal tarief aan te vragen bij je energieleverancier door hem een jaarlijks een attest te bezorgen.

 

Het sociaal tarief wordt in principe automatisch toegekend als je er recht op hebt. Als je recht hebt op de sociale maximumprijzen, maar je leverancier kent deze nog niet toe, dan kun je deze toch nog zelf aanvragen met een papieren attest.

 

De sociale dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag.

Meer informatie

 

Je kunt meer info vinden op de website van de VREG.