Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Meer info

Forfaitaire tegemoetkoming voor chronisch zieken

Wie?

 

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben of incontinent zijn en pampers nodig hebben, kunnen een tussenkomst krijgen.

 

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet men aan één van volgende voorwaarden voldoen:

 

  • Recht hebben op de verpleegkundige zorgen thuis volgens het forfait B of C gedurende ten minste drie maanden.
  • Recht hebben op een verhoogde tussenkomst voor kine bij een zware pathologie voor de duur van ten minste zes maanden na akkoord van de dokter.
  • Voldoen aan de medische voorwaarden om recht te geven op bijkomende kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.
  • Via een attest van het Ministerie van Sociale Zaken aantonen dat je ten minste 12 punten scoort op vermindering van zelfredzaamheid (IT / IVT / THAB). Genot van de uitkering is niet vereist.
  • Een tegemoetkoming voor hulp aan derde genieten (oude stelsel).
  • Genieten van de verhoogde invaliditeitsuitkering wegens behoefte van andermans hulp.
 

 

Waar?

 

De betaling van deze tegemoetkoming gebeurt automatisch door het ziekenfonds. Je mutualiteit houdt een teller bij. Het kan zijn dat er mensen chronisch ziek zijn, maar niet onder de categorie ‘chronisch zieken’ vallen omdat het ziekenfonds geen geldig attest heeft. In voorkomend geval is het belangrijk dat er wel een attest aan het ziekenfonds bezorgd wordt. Een voorbeeld: de partner verzorgt de patiënt zelf en er is geen attest van thuisverpleging, ook de tegemoetkoming bij het Ministerie van Sociale Zaken gebeurde nooit.

 

Voor meer informatie wend je je best tot de mutualiteit waarbij je bent aangesloten.