Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Ratten

De wetgeving verplicht eigenaars ratten te bestrijden op eigen terrein.

Vermits de tanden van ratten blijven doorgroeien, knagen ze voortdurend aan allerlei voorwerpen.  Naast knaagschade veroorzaken ratten vraatschade aan landbouwgewassen op het veld / in silo’s en graafschade aan grachten en onder vloeren.
Een rat kan ziekten overbrengen op de mens en drager zijn van verschillende dierenziekten.

 

Het is dus aangewezen om ratten zo snel mogelijk te bestrijden, want ze planten zich het hele jaar voort!  Een rattenplaag kan enkel worden opgelost als iedereen hieraan meewerkt.

 

Wat kan je zelf doen?

Zorg ervoor dat ratten zich zo weinig mogelijk thuisvoelen in je tuin of op je erf.

Tracht te vermijden dat ze voedsel, water en onderdak vinden:

- vermijd gekookte etensresten op de composthoop,

- strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een voerbakje en neem dit ’s avonds weg,

- verzamel huishoudelijk afval uitsluitend in je DIFTAR-container,

- zet geen waterbakjes voor tuinvogels als er ratten gesignaleerd zijn,

- zorg ervoor dat de toegang tot bijgebouwen wordt afgesloten,

- controleer je tuin of erf op rattenpijpen of bovengrondse nesten.

 

Wat doet het gemeentebestuur?

De gemeente bestrijdt ratten op openbaar domein.

Op het gemeentehuis kan je gratis rattenvergif verkrijgen aan het onthaal.

Gif is de enige effectieve manier om in te grijpen zodat de rattenpopulatie niet meer aangroeit.

Indien gewenst kan je gifbuizen ontlenen bij de milieudienst.  Deze gifbuizen zijn niet toegankelijk voor kleine kinderen en/of huisdieren.