Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas
tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag: 8:30 -12:00
 Maandagavond: 18:00-20:00
 Woensdagmiddag: 13:00-16:00

Meer info

Regenwaterput en infiltratievoorziening

Water is een kostbaar goed, voor de natuur én voor de mens. We moeten er dan ook verstandig mee omgaan.  In Vlaanderen verbruiken we elk jaar samen 745 miljoen m³! 

Dat is te veel voor onze natuurlijke reserves.  Sommige van de reserves dreigen uitgeput te geraken omdat het hemelwater onvoldoende de grond kan binnendringen en we op sommige plaatsen te veel de grondwaterreserves aanspreken.

Het gemeentebestuur stimuleert duurzame alternatieven zoals het gebruik van regenwater en de installatie van een infiltratievoorziening met een gemeentelijke subsidie van 250 euro.

Je komt in aanmerking voor deze subsidie wanneer je een regenwaterput of infiltratiesysteem voorziet bij vernieuwbouw van een woongelegenheid (ingrijpende verbouwingswerken waarbij ook aan het rioleringsnetwerk wordt gewerkt) of bij een bestaande woning.

Het ingevulde formulier bezorg je aan de milieudienst.