Naar inhoud

Praktisch

Milieudienst

Markt 1
2330 Merksplas


tel. 014 63 94 35
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  8.30 - 12.00
 Maandagavond:  18.00 - 20.00
 Woensdagmiddag:  13.00 - 16.00

Grote gele kwikstaart

In 2001 beslisten de Europese ministers van Leefmilieu om het verlies aan biodiversiteit te stoppen tegen 2010, een mijlpaal die bekend staat onder de noemer ‘Countdown 2010’.

 

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven op onze planeet.  Het gaat om planten, dieren, zwammen, micro-organismen en hun leefgebieden.  Hoe meer variatie, hoe groter de biodiversiteit.

Maar zoals we ondertussen allemaal weten, is het niet goed gesteld met onze biodiversiteit.

Steeds meer soorten sterven uit, waardoor het natuurlijk evenwicht op veel plaatsen verstoord wordt en hele ecosystemen dreigen te verdwijnen.  Wereldwijd is ruim één derde van alle soorten met uitsterven bedreigd.  Dit dramatische cijfer geldt net zo goed voor onze eigen provincie en gemeente.

 

Omdat beekvalleien belangrijke gemeentegrensoverschrijdende dragers zijn in het landschap, startte de provincie Antwerpen met de campagne “Biodiversiteit lokaal BEkeKEN”.

Uiteraard tekenden we hierop in, waarbij we beloofden om een actie te realiseren in een beekvallei in eigen dorp.

 

Op voorstel van de gemeentelijke milieudienst en vogelringer Rudi Verlinden en na gunstig advies van de milieuraad, werd besloten om in de Merksplasse beekvalleien nestkasten te voorzien voor de grote gele kwikstaart.

De grote gele kwikstaart maakt gebruik van nestkasten omdat er op de plaatsen waar deze soort broedt geen natuurlijke nestgelegenheid is. 

 

Ook voor totale leken of mensen die minder vertrouwd zijn met de wondere wereld van de vogels is de gekozen adoptiesoort makkelijk herkenbaar: de meesten onder ons kennen het typisch gedrag van een kwikstaart en als je dit waarneemt in combinatie met een gele onderzijde, heb je een gele kwikstaart gespot!