Naar inhoud

Praktisch

Vergunningendienst

tel. 014 63 94 38
fax 014 63 94 01
e-mail

Openingstijden

Maandag  8:30 - 12:00
Dinsdag  8:30 - 12:00
Donderdag 9:15 - 12:00
Vrijdag  9:15 - 12:00

 

Meer info

Vrijstelling op heffing op waterverontreiniging

VMM rekent jaarlijks een heffing op waterverontreiniging aan.

Je kan vrijstelling krijgen van deze heffing omwille van sociale redenen of als je je afvalwater zelf zuivert in een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA), die aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Alle info hierover vind je op www.heffingen.be.

 

Indien je een IBA gebruikt en toch een heffingbiljet hebt ontvangen, kan je alsnog vrijstelling aanvragen.

Deze vrijstellingsaanvraag moet binnen drie maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet bij de VMM ingediend worden. De burgemeester moet hiervoor een attest opmaken waarin hij verklaart dat de IBA voldoet aan de wettelijke vereisten.

De verklaring van de burgemeester heeft een maximale geldigheidstermijn van vijf jaar en moet dus maar één keer om de vijf jaar worden ingediend. De VMM kan de volgende vier jaar dan automatisch vrijstelling verlenen.

 

Om het attest van de burgemeester aan te vragen, dien je het ingevulde aanvraagformulier, samen met de benodigde bijlagen, in bij de milieudienst.

 

Vervolgens geeft de gemeente opdracht aan het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) om na te gaan of je IBA aan de wettelijke vereisten voldoet. Hiervoor moet een staal van het effluent worden genomen en geanalyseerd. Het PIH maakt hiervoor een afspraak met je.

 

Zodra de gemeente van het PIH de bevestiging heeft gekregen dat uw IBA voldoet, maakt de burgemeester het vereiste attest op.