Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Vrijstelling van de verkeersbelasting op een auto

Wie?

Volgende personen kunnen genieten van de vrijstelling van de verkeersbelasting:


  • Personen die volledig blind zijn.
  • Personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen.
  • Personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd (met inbegrip van de personen wier beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols).
  • Personen die blijvend invalide zijn aan de onderste ledematen voor minstens 50%.
  • Militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die in die hoedanigheid een invaliditeitspensioen van ten minste 60 % genieten.


Waar?

De vraag tot vrijstelling moet schriftelijk gebeuren bij:

Gewestelijke Directeur van de Directe Belastingen

Tabaksvest 50

2000 Antwerpen

Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een geldig attest van invaliditeit.


De sociale dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag.