Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Vermindering BTW bij aankoop van een wagen

Wie?

Volgende personen kunnen genieten van de vermindering BTW bij aankoop van een wagen:

  • Personen die volledig blind zijn.
  • Personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen.
  • Personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd.
  • Personen die blijvende invalide zijn aan de onderste ledematen voor minstens 50 %.
  • Militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden die in die hoedanigheid een invaliditeitspensioen van ten minste 50 % genieten.
 

Wat?

Deze personen met een handicap kunnen vrijstelling van BTW bekomen bij aankoop van een wagen die bestemd is voor persoonlijk gebruik. Zij betalen slechts 6 % in plaats van 21 % BTW. Later wordt ook die 6 % teruggestort.

Waar?

Na het sluiten van de overeenkomst tot aankoop van de auto, maar voor de levering van het voertuig moet je je wenden tot het BTW-controlekantoor van de woonplaats.

BTW controlekantoor
Ruiterijschool 3 bus 16

2930 Brasschaat

tel 02 578 30 70

Je bezorgt dit kantoor een kopie van identiteitskaart, een geldig invaliditeitsattest, de technische gegevens van het voertuig en de identiteit van de verkoper waarna men de nodige documenten ontvangt.
De sociale dienst van het OCMW helpt je bij deze aanvraag.