Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Verminderd tarief openbaar vervoer

Wie?

Voor alle personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, evenals voor hun personen ten laste.


Dat geldt eveneens voor de:


  • Rechthebbenden op het leefloon en de personen die zij ten laste hebben.
  • Rechthebbenden op financiële steun verleend door het OCMW, geheel of gedeeltelijk ten laste van de staat, en de personen die zij ten laste hebben.
  • Rechthebbenden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (IGO) en hun personen ten laste.
  • Rechthebbenden op een tegemoetkoming voor personen met een handicap en hun personen ten laste (IT / IVT / THAB).
  • Kinderen die recht hebben op de verhoogde kinderbijslag.
  • Langdurig werklozen.


Wat?

Op vertoon van deze kaart geniet je 50 % reductie in 2de klasse. De WIGW-verminderingskaart bestaat uit een moederkaart en een valideringsbiljet. Op de moederkaart vind je de toekenningsvoorwaarden en de vermindering, je pasfoto, je naam en voornaam, geboortedatum en de geldigheidsperiode. Het valideringsbiljet vermeldt de periode tijdens welke je recht hebt op de vermindering naargelang de periode die vermeld staat op het attest van je ziekenfonds.


Waar?

De Lijn

Grotehondstraat 58

2018 Antwerpen

tel. 03 218 14 11
website