Naar inhoud

Praktisch

Sociale dienst

tel. 014 63 94 80
fax 014 63 94 81
e-mail

Openingstijden

 Maandag - vrijdag:  9:00 -11:30
 Maandagavond:  18:00-19:30

Kaart ‘Kosteloze Begeleider’ NMBS

Wie?

Je hebt recht op de kaart ‘Kosteloze Begeleider’ indien je niet alleen kunt reizen om één van volgende redenen:


  • Een vermindering van zelfredzaamheid met ten minste 12 punten volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid.
  • Een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80 %.
  • Een blijvende invaliditeit rechtstreeks toe te schrijven aan de onderste ledematen die ten minste 50 % bedraagt.
  • Een volledige verlamming of amputatie van de bovenste ledematen.
  • Een integratietegemoetkoming categorie 3 of 4.


Wat?

Deze kaart biedt je de mogelijkheid samen te reizen met een andere persoon met één enkel vervoerbewijs.


Jezelf dient een vervoerbewijs geldig in 1ste of 2de klas te hebben en je begeleider reist gratis, in dezelfde klas en op hetzelfde traject. De begeleider is ofwel een persoon, ofwel een hond aan de leiband.


Je dient dus steeds in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs. Dit hoeft echter niet noodzakelijk een biljet tegen volle prijs te zijn. Een biljet met vermindering, een treinkaart, een pass, wordt evengoed aanvaard.


Deze kaart is geldig voor 10 jaar of voor een kortere termijn (indien je attest een einddatum van ongeschiktheid vermeldt) en is geldig op het volledige NMBS net, evenals op de lijnen van de regionale vervoersmaatschappijen DE LIJN en TEC. Je kunt eveneens gebruik maken van de Minibus van de MIVB. Voor meer inlichtingen hierover kan je terecht bij de MIVB op het telefoonnummer 02 515 23 65.

Waar?

In elk NMBS station kan je een aanvraag indienen of op volgend adres:


NMBS – Directie Reizigers

Bureau RN 021 A – Sectie 13/5

Hallepoortlaan 40

1060 Brussel


Station Turnhout

Stationsstraat 1

2300 Turnhout

tel. 03 229 56 76

website